wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มรย.ประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค 8 เกี่ยวกับการจัดมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จชต.ปี 2560   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เพื่อเตรียมพร้อมการจัดมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 

วันนี้ (19เม.ย.60) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมพร้อมการจัดมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยมี นายสาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีการประชุมกับหน่วยงานทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดกรอบการจัดงาน (การประกวดแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดนิทรรศการ) และเรื่องอื่นๆ