wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามความคืบหน้ากิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ    Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมติดตามความคืบหน้ากิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ   

วันนี้ (19เม.ย.60) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าของแต่ละฝ่าย ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครู) จัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 โดยเริ่มต้นเส้นทางจุดปล่อยตัวนักปั่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จนถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์เรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางในการปั่น จำนวน 19 กิโลเมตร