wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน มรย.ภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบ 2)    Share   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบ 2)

 

เอกสารแนบ -2-ฉบับแก้ไข.pdf