ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน มรย.ภาคปกติ (เพิ่มเติมรอบ 2)    Share   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบ 2)

 

เอกสารแนบ รอบที่ 2.pdf