สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ฯ   Share   

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต