wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
อธิการบดีให้กำลังใจบุคลากรในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้“   Share   

อธิการบดีให้กำลังใจบุคลากรในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้“สารสินเกมส์”

วันนี้(18 พ.ค.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ “สารสินเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต