wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560 

          วันนี้ (19มิ.ย.60) ที่ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้