wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พรบ.    Share   

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560