wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ   Share   

ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นสันติวิธี

วันนี้ (13ก.ค.60) ที่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นสันติวิธี โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

อาจารย์ อารีฟ มะเกะ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้ชีวิตด้วยแนวทางสันติวิธีในสังคมพหุวัฒนธรรมแก่กลุ่มแกนนำนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้