wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ   Share   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการ และมีสิทธิหยั่งเสียง 

 

เอกสารแนบ .pdf
เอกสารแนบ .pdf
เอกสารแนบ กค 60.xlsx