wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทุกประเภท เสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   Share   

ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทุกประเภท เสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายใต้

โดยสามารถเสนอชื่อได้คนละ 1 ชื่อ  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานธุรการฯ

 

หมายเหตุ :     สถาบันวิจัยฯ ใบเสนอรายชื่อ สีเขียว  

                  สำนักวิทยบริการฯ ใบเสนอรายชื่อ สีขาว