wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15    Share   

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 

ธนาคารกรุงไทย ได้จัดโครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด Startup ซึ่งเป็นโครงการประกวดที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มบุคคลที่สนใจในด้าน Startup ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบยังได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ไปต่อยอดแนวคิดให้ก้าวหน้าต่อไป

ธนาคารฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ นิสิต นักศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 เพื่อชิงเงินสนับสนุนธุรกิจกว่า 3,000,000 บาท ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ – 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ktb.co.th/csr หรือเบอร์โทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 0-2208-4460