wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ยะลา ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมพัฒนานักการตลาด   Share   

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนานักการตลาด Halal Startup Camp

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักธุรกิจขนาดกลางและขนาย่อม (SMEs) เข้าร่วมโครงการพัฒนานักการตลาดฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนใจติดต่อ 073-299649 ในวันและเวลาราชการ