wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา   Share   

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. (13ก.ย.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เป็นเกียรติร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า และพลตำรวจตรีกฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าในวันนี้ ณ ห้องประชุมสามัคคี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดยะลาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ