นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   Share   

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น. (28ก.ย.60) ที่ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

สำหรับธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์สูงสุดที่แสดงและแทนความเป็นชาติไทย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรักและเทิดทูนในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ และเป็นสิ่งที่ประกาศความเป็นเอกราชเหนือดินแดนไทย พื้นที่ของประเทศไทย ภายใต้การปกครองของรัฐบาลไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุด ธงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ประจำแผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรี ธงชาติไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้แสดงความเป็นไทยและใช้แสดงออกเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

ซึ่งในปี 2560 เป็นปีฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานเป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)