นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ    Share   

นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย "ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ"

   นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ ในการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย "ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ" ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฮาฟิศ โกไศยกานนท์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวซูรายา โด และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ นายสุไลมาน ปาแน  จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ซึ่งจัดประกวดเรียงความในระดับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษามลายู(รูมี) ระดับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา