wso shell izmir escort izmit escort Ataköy Escort sanal santral มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-มรย.
หลักสูตรภาษามลายูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามลายูเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรภาครัฐ   Share   

หลักสูตรภาษามลายูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามลายูเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. - 5 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา หลักสูตรภาษามลายู ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามลายูเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรภาครัฐ(บุคลากรทางการศึกษา) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูเตรียมพร้อมสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมรัตนภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี