มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด เอกภาพ เสมอภาค สันติภาพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา