มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมแปรอักษรเป็นเลข 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 ร่วมแปรอักษรเป็นเลข 9