นักศึกษา สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร้องเพลงชาติไทยเป็นภาษามือ

นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีอัตลักษณ์การศึกษาพิเศษ ร้องเพลงชาติไทยเป็นภาษามือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้ใช้ภาษามือในการร้องเพลงชาติไทยรายวิชา ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา