มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (วิทยาลัยครูยะลา) จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นตามรอยพ่อ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สิ้นสุดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร