ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ “มรย.วิชาการ ๕๘ คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล”
กิจกรรมงาน “มรย.วิชาการ ๕๘ คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล”
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2558
กิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาและอบรมปฏิบัติการการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
          - หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาและอบรม
          - กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาและอบรม
          - ใบสมัครออนไลน์ (ท่านสามารถคลิ้กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 58

ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล
นิทรรศการศิลปะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการศิลปะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน อันจะเป็นกำลังในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาสร้างความสงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม