มรย.วิชาการ' 2562

ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 


  • ประกวดการแสดงสื่อถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 12 หลักสูตร
  • วัฒนธรรมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานมุสลิม
  • การแสดงดนตรีสด หนังสั้น ละครเพลง และการแสดงจากนักศึกษา
  • การประกวดร้องเพลงไทยสากล-สากล
  • นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
  • การแสดงในชุด “รำถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10”
  • การแสดงในชุด “ลิเกฮูลู ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”
  • เวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”
www.yru.ac.th โทรศัพท์ 073-299679

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 


การแสดง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางการแสดงเวทีกลาง ณ เวทีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ วันที่ 18 สิงหาคม 2562

18 ส.ค. 2562 08.30-12.00 น.
หอประชุม (หลังใหญ่)
ประกวดการแสดงสื่อถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จากหลักสูตร
18-22 ส.ค. 2562
ลานน้ำพุ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันเกมส์โชว์ที่แสดงถึงนวัตกรรมธุรกิจ
18-22 ส.ค. 2562 8.30 - 16.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
18-22 ส.ค.62 08.30 - 16.30น.
ใต้หอประชุมใหญ่ หรือบริเวณต่อเนื่องกับคณะวิทย์
นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่ นิทรรศการ
"Art & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Social Science Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Language & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Kahoot Kid's IT ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ICT : I SPY GAME ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันพิมพ์ดีด ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Virtual Reality (VR) ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการคณิตศาสตร์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 1 และอาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 3 สาขาเคมี
กิจกรรมเป่าแก้ว นิทรรศการทางเคมี การแสดงกลวิทยาศาสตร์ สนุกกับเคมีในชีวิตประจำวัน เคมีเครื่องหอม เคมีสีสัน การตรวจคุณภาพน้ำ สบู่หรรษา ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
แสดงผลงานคอมพิวเตอร์ศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา VR หรรษา : ประสบการณ์เสมือนจริง ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
โลกของจุลินทรีย์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ ชั้น 2
ผีชีวะ return ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน product วิจัย และนวัตกรรมอาจารย์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการ/แสดงผลงานหลักสูตร/ผลงานนักศึกษา Easy Applications ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 25 ชั้น 2
นิทรรศการโดมดาราศาสตร์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการ/นวัตกรรม/ผลงานหลักสูตร ระบบอัจฉริยะ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการสุขภาพ สาธิตและบริการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจวัดความดัน บอร์ดสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (ราคา 99 บาท สมทบทุนการศึกษา) กิจกรรมนันทนาการ
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 24 ห้องกานเฉ่า
นิทรรศการ STEAM : Enjoy Science ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
กล่องปริศนา การแต่งหน้า Cup Cake ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก อาคาร 9 ศูนย์วิทย์ฯ ชั้น 1
จัดนิทรรศการ/นวัตกรรม/แสดงผลงานหลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 2 และอาคาร 15 (อาคารเกษตร)
นิทรรศการ/นวัตกรรม/แสดงผลงานหลักสูตร แสดงวัตถุดิบอาหารสัตว์ โชว์ฟาดแส้ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 1
นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ด้านพลังงาน / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั่วไป
18 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การประกวดแนวคิด "นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในยุค 4.0" ศูนย์บรรณสารสนเทศ
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (อาหาร น้ำ ดิน ปุ๋ย)
18- 22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานของผู้เข้าร่วมงาน
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
ลานม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 4
1.เปิดตัวชมรมรักการอ่าน พร้อมทั้งสมัครสมาชิกชมรม
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
2.สร้างตัวการ์ตูน 3D ผ่าน APP
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
3.ระบายสีปูนปั้น
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
ลานม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 4
4.นิทานสองภาษา
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
5.เปิดตัวหนังสือ มูลาบาฮาซา
18 ส.ค. 62 10.30-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันไก่สวยงาม (เหลืองหางขาวเพศผู้) บุคคลทั่วไป
18 ส.ค. 62 10.30-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันไก่สวยงาม (เหลืองหางขาวดาวรุ่ง) บุคคลทั่วไป
18 ส.ค. 62 10.30-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันไก่สวยงาม (คละสี) บุคคลทั่วไป
18 ส.ค. 62 10.30-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันไก่สวยงาม (แม่พันธุ์คละสี) บุคคลทั่วไป
18 ส.ค. 62 10.30-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันไก่สวยงาม (วัยใส อายุ 4-5 เดือน) บุคคลทั่วไป
18 ส.ค. 2562 10.30 - 10.45 น.
หอประชุมเล็ก
เกษตรเดินดิน ทั่วไป
18 ส.ค. 2562 11.45 - 12.00 น.
หอประชุมเล็ก
จุลินทรีย์ในบ้านฉัน ทั่วไป
18-19 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
เวที หอประชุมเล็ก
แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
18 ส.ค. 62 13-00-16.00 น.
โรงยิมส์ อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
แข่งขันแรลลี่โดรนจ้าวเวหา ม.4-6
18 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
25-100 ชั้น 1 อาคาร 25 ตึก ICT
ประกวดโครงงาน IOT ม.1-3
18 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
25-100 ชั้น 1 อาคาร 25 ตึก ICT
ประกวดโครงงาน IOT ม.4-6
18 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ประกวด Photo voice ประเด็น “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ม.1-3
18 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ประกวด Photo voice ประเด็น “การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ม.4-6
18 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน อุดมศึกษา
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารเกษตร / อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ไฮโดรโพนิกส์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นอ่อนพืช ระบบโรงเรือนเห็ด / แปลงปลูกผักสาธิต / การปลูกผักแนวตั้ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั่วไป
18 ส.ค. 2562 13.00-16.30 น.
หอประชุม (หลังใหญ่)
วัฒนธรรมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ ชุดแต่งงานมุสลิม และดนตรีสดจากนักศึกษา
18-22 ส.ค. 2562
ใต้หอประชุม (หลังใหญ่)
การแสดงนวัตกรรม 1 หลักสูตร 1 นวัตกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

18-22 ส.ค. 2562
ลานน้ำพุ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันเกมส์โชว์ที่แสดงถึงนวัตกรรมธุรกิจ
18-22 ส.ค. 2562 8.30 - 16.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
18-22 ส.ค.62 08.30 - 16.30น.
ใต้หอประชุมใหญ่ หรือบริเวณต่อเนื่องกับคณะวิทย์
นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่ นิทรรศการ
"Art & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Social Science Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Language & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Kahoot Kid's IT ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ICT : I SPY GAME ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันพิมพ์ดีด ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Virtual Reality (VR) ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการคณิตศาสตร์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 1 และอาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 3 สาขาเคมี
กิจกรรมเป่าแก้ว นิทรรศการทางเคมี การแสดงกลวิทยาศาสตร์ สนุกกับเคมีในชีวิตประจำวัน เคมีเครื่องหอม เคมีสีสัน การตรวจคุณภาพน้ำ สบู่หรรษา ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
แสดงผลงานคอมพิวเตอร์ศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา VR หรรษา : ประสบการณ์เสมือนจริง ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
โลกของจุลินทรีย์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ ชั้น 2
ผีชีวะ return ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน product วิจัย และนวัตกรรมอาจารย์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการ/แสดงผลงานหลักสูตร/ผลงานนักศึกษา Easy Applications ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 25 ชั้น 2
นิทรรศการโดมดาราศาสตร์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการ/นวัตกรรม/ผลงานหลักสูตร ระบบอัจฉริยะ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการสุขภาพ สาธิตและบริการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจวัดความดัน บอร์ดสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (ราคา 99 บาท สมทบทุนการศึกษา) กิจกรรมนันทนาการ
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 24 ห้องกานเฉ่า
นิทรรศการ STEAM : Enjoy Science ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
กล่องปริศนา การแต่งหน้า Cup Cake ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก อาคาร 9 ศูนย์วิทย์ฯ ชั้น 1
จัดนิทรรศการ/นวัตกรรม/แสดงผลงานหลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 2 และอาคาร 15 (อาคารเกษตร)
นิทรรศการ/นวัตกรรม/แสดงผลงานหลักสูตร แสดงวัตถุดิบอาหารสัตว์ โชว์ฟาดแส้ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 1
นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ด้านพลังงาน / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั่วไป
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (อาหาร น้ำ ดิน ปุ๋ย)
18- 22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานของผู้เข้าร่วมงาน
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
ลานม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 4
1.เปิดตัวชมรมรักการอ่าน พร้อมทั้งสมัครสมาชิกชมรม
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
2.สร้างตัวการ์ตูน 3D ผ่าน APP
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
3.ระบายสีปูนปั้น
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
ลานม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 4
4.นิทานสองภาษา
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
5.เปิดตัวหนังสือ มูลาบาฮาซา
18-19 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
เวที หอประชุมเล็ก
แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารเกษตร / อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ไฮโดรโพนิกส์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นอ่อนพืช ระบบโรงเรือนเห็ด / แปลงปลูกผักสาธิต / การปลูกผักแนวตั้ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั่วไป
18-22 ส.ค. 2562
ใต้หอประชุม (หลังใหญ่)
การแสดงนวัตกรรม 1 หลักสูตร 1 นวัตกรรม
19 ส.ค. 2562 08.30-09.00 น.
หอประชุมใหญ่
วงดนตรี HU-So Poli Thai Art (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
15-201 อาคารเกษตร
แข่งขันตอบปัญหาเกษตร ป.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
05 -309 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.1-3
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 1 (ฝั่งศิลปะ)
แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ ป.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
แข่งขันการพูด "ฑูตน้อยพลังงาน" ม.1-3
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
06-305 อาคาร 6 สาขาคอมพิวเตอร์
แข่งขันแก้ไขสถานการณ์และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ด้วย Lightbot ป.1-3
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
09-211 อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ประกวดผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
05-306 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครูประถมศึกษา
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
05-306 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครูมัธยมศึกษา
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
16-303 อาคาร 16 Food Science
แข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ประกวดแพะ (เพศผู้) ม.1-6
19 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ประกวดแพะ (เพศเมีย) ม.1-6
19 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3
19 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลินทรีย์ ม.4-6
19 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
05-402 ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประกวดเรียงความวันวิทยาศาสตร์ ม.1-3
19 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
05-402 ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประกวดเรียงความวันวิทยาศาสตร์ ม.4-6
19 ส.ค. 2562 08.40 - 08.50 หอประชุมเล็ก อาหารกับการพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 08.50 - 09.00 น.
หอประชุมเล็ก
"แฟนพันธุ์แท้คอมพิวเตอร์" ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
หอประชุมเล็ก
แข่งขันการพูด "ฑูตน้อยพลังงาน" ม.1-3 ม.1-3
19 ส.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ
ประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ธีม "ปลุกปั้น นวัตกรรมท้องถิ่น"
19 ส.ค. 2562 09.00-15.00 น
คณะครุศาสตร์ (ลานกล้วยไม้)
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
19 ส.ค. 2562 09.00-15.00 น
คณะครุศาสตร์ (ลานกล้วยไม้)
ประกวดอาหารพื้นบ้าน
19 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
Walk Rally in the Library ศูนย์บรรณสารสนเทศ
19 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การแข่งขัน Word Challenge ระดับมัธยมปลาย AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ส.ค. 2562 09.00 - 10.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การแสดงนิทานสร้างสุขจาก TKpark Yala ศูนย์บรรณสารสนเทศ
19 ส.ค. 2562 09.00-09.50 น.
หอประชุมใหญ่
ละครสั้น The Musical Drama (ภาษาอังกฤษ ศศบ)
19 ส.ค. 2562 09.55-10.10 น.
หอประชุมใหญ่
The malay Shows (ภาษามลายู ศศบ)
19 ส.ค. 2562 10.15-10.35 น.
หอประชุมใหญ่
ละครสั้นภาษามลายู (หลักสูตรภาษามลายู ค.บ.)
19 ส.ค. 2562 10.40-11.00 น.
หอประชุมใหญ่
Thai Edu The Musical 2019 (หลักสูตรภาษาไทย ค.บ.)
19สิงหาคม 2562 11.00-11.20 น.
หอประชุมใหญ่
นอยด์ (หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ)
19 ส.ค. 2562 11.25-12.00 น.
หอประชุมใหญ่
ศาลจำลอง ตอน เปาบุ้นจิ้น ภาค 2 (นิติศาสตร์)
19 ส.ค. 2562 12.00-13.00 น.
หอประชุมใหญ่
วงดนตรี HU-So Poli Thai Art (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
19 ส.ค. 2562 13.00 -13.30 น.
หอประชุมใหญ่
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนใต้
19 ส.ค. 2562 13.35 -13.42 น.
หอประชุมใหญ่
กลิ่นกาสะลอง
19 ส.ค. 2562 13.50 - 14.20 น.
หอประชุมใหญ่
Thailand 4.0 หรือ 0.4 (รัฐประศาสนศาสตร์)
19 ส.ค. 2562 14.25 - 14.45 น.
หอประชุมใหญ่
การเรียนรู้สหวิชาสู่วิชาชีพที่หลากหลาย (รัฐศาสตร์)
19 ส.ค. 2562 14.50-15.05 น.
หอประชุมใหญ่
ลิเกร์ฮูลูสีสันชายแดนใต้
19 ส.ค. 62 10.00-12.00 น.
ณ อาคาร 15 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อบรมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อย่างง่าย ทั่วไป
19 ส.ค. 62 13.00-15.00 น.
ณ อาคาร 15 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อบรมการผลิตต้นอ่อนพืช ทั่วไป
19 ส.ค. 62 08.00-16.00 น.
"05-206 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ป.4-6
19 ส.ค. 2562 10.45 – 11.00 น.
หอประชุมเล็ก
การแสดงสะบัดแส้โชว์ประกอบเพลง ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 08.30 - 08.40 หอประชุมเล็ก การแสดงมณีเวช และการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 12.30 - 12.40 หอประชุมเล็ก แฟนพันธุ์แท้ Applications ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 12.40 – 12.50 หอประชุมเล็ก นำเสนอผลงานระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์ ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 12.50 – 13.00 น.
หอประชุมเล็ก
เกมส์คณิตศาสตร์ ทั่วไป
19 ส.ค. 2562 13.00 - 15.00 น.
หอประชุมเล็ก
แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 (รอบชิงชนะเลิศ) ม.4-6
19 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 1 (ฝั่งศิลปะ)
แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ ม.4-6
19 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
เวที หอประชุมเล็ก
แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ (รอบชิงชนะเลิศ) ม.4-6
19 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
05-309 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-3
19 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน Super smart energy ม.4-6/ปวช/เทียบเท่า
19 ส.ค. 62 13-00-16.00 น.
โรงยิมส์ อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
แข่งขันโดรนจ้าวเวหา ม.1-3

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

18-22 ส.ค. 2562
ลานน้ำพุ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันเกมส์โชว์ที่แสดงถึงนวัตกรรมธุรกิจ
18-22 ส.ค. 2562 8.30 - 16.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
18-22 ส.ค.62 08.30 - 16.30น.
ใต้หอประชุมใหญ่ หรือบริเวณต่อเนื่องกับคณะวิทย์
นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่ นิทรรศการ
"Art & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Social Science Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Language & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Kahoot Kid's IT ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ICT : I SPY GAME ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันพิมพ์ดีด ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Virtual Reality (VR) ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการคณิตศาสตร์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 1 และอาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 3 สาขาเคมี
กิจกรรมเป่าแก้ว นิทรรศการทางเคมี การแสดงกลวิทยาศาสตร์ สนุกกับเคมีในชีวิตประจำวัน เคมีเครื่องหอม เคมีสีสัน การตรวจคุณภาพน้ำ สบู่หรรษา ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
แสดงผลงานคอมพิวเตอร์ศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา VR หรรษา : ประสบการณ์เสมือนจริง ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
โลกของจุลินทรีย์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ ชั้น 2
ผีชีวะ return ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน product วิจัย และนวัตกรรมอาจารย์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการ/แสดงผลงานหลักสูตร/ผลงานนักศึกษา Easy Applications ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 25 ชั้น 2
นิทรรศการโดมดาราศาสตร์ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการ/นวัตกรรม/ผลงานหลักสูตร ระบบอัจฉริยะ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
นิทรรศการสุขภาพ สาธิตและบริการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจวัดความดัน บอร์ดสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (ราคา 99 บาท สมทบทุนการศึกษา) กิจกรรมนันทนาการ
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคาร 24 ห้องกานเฉ่า
นิทรรศการ STEAM : Enjoy Science ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก
กล่องปริศนา การแต่งหน้า Cup Cake ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
หอประชุมเล็ก อาคาร 9 ศูนย์วิทย์ฯ ชั้น 1
จัดนิทรรศการ/นวัตกรรม/แสดงผลงานหลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 2 และอาคาร 15 (อาคารเกษตร)
นิทรรศการ/นวัตกรรม/แสดงผลงานหลักสูตร แสดงวัตถุดิบอาหารสัตว์ โชว์ฟาดแส้ ทั่วไป
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารประกอบ 1
นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ด้านพลังงาน / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั่วไป
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (อาหาร น้ำ ดิน ปุ๋ย)
18- 22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานของผู้เข้าร่วมงาน
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
ลานม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 4
1.เปิดตัวชมรมรักการอ่าน พร้อมทั้งสมัครสมาชิกชมรม
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
2.สร้างตัวการ์ตูน 3D ผ่าน APP
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
3.ระบายสีปูนปั้น
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
ลานม้าหินอ่อน หน้าอาคาร 4
4.นิทานสองภาษา
18-20 ส.ค.62 09.00 - 16.30น.
สนามหญ้า หน้าอาคาร 4
5.เปิดตัวหนังสือ มูลาบาฮาซา
18-20 ส.ค. 62 09.00-16.30 น.
อาคารเกษตร / อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ไฮโดรโพนิกส์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นอ่อนพืช ระบบโรงเรือนเห็ด / แปลงปลูกผักสาธิต / การปลูกผักแนวตั้ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั่วไป
18-22 ส.ค. 2562
ใต้หอประชุม (หลังใหญ่)
การแสดงนวัตกรรม 1 หลักสูตร 1 นวัตกรรม
20 ส.ค. 62 08.00-16.00 น.
05-401 ดาดฟ้าชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.4-6
20 ส.ค. 2562 08.40 - 08.50 หอประชุมเล็ก นำเสนอผลงาน เปิดโลกเคมี มรย. ทั่วไป
20 ส.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
หอประชุมเล็ก
แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.1-3/ม.4-6 /อุดมศึกษา ม.1-3/ม.4-6 /อุดมศึกษา
20 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การประกวดสื่อ Infographic ระดับประถม และมัธยม ศูนย์คอมพิวเตอร์
20 ส.ค. 2562 09.00 - 10.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การแสดงนิทานสร้างสุขจาก TKpark Yala ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ส.ค. 2562 09.00-11.00 น.
หอประชุมใหญ่
การแสดง 5 หลักสูตร
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
15-201 อาคารเกษตร
แข่งขันตอบปัญหาเกษตร ม.4-6
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
06-305 อาคาร 6 สาขาคอมพิวเตอร์
แข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ป.4-6
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 1 (ฝั่งศิลปะ)
แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ ม.1-3
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
05-309 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.4-6
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
05-402 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทย์ฯ
แข่งขันวาดภาพลายเส้นทางพฤกษาศาสตร์ ม.4-6
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.1-3
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.4-6
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" อุดมศึกษา
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.1-3
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันสะบัดแส้ "ป.1- ม.6(ชาย)"
20 ส.ค. 62 09.00-12.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
แข่งขันสะบัดแส้ "ป.1- ม.6(หญิง)"
20 ส.ค. 2562 10.00 - 16.00 น.
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การประกวดการเล่านิทานระดับประถมศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ส.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การแข่งขัน Story telling AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
20 ส.ค. 62 10.00-12.00 น.
ณ อาคาร 15 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อบรมการผลิตและใช้ประโยชน์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ทั่วไป
20 ส.ค. 2562 11.00 – 11.15 หอประชุมเล็ก เกมส์คณิตศาสตร์ ทั่วไป
20 ส.ค. 2562 11.00-15.00 น.
หอประชุมใหญ่
การแสดงดนตรี วง EDU Band
20 ส.ค. 2562 11.00-15.00 น.
หอประชุมใหญ่
การประกวดร้องเพลงไทยสากล-สากล
20 ส.ค. 2562 11.00-15.00 น.
หอประชุมใหญ่
การแสดงชุด Creativity in modern day edu
20 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
เวทีหอประชุมเล็ก
การโต้วาที Energy ฟุ้งฟิ้งสุดชีวิต ม.4-6
20 ส.ค. 62 13.00-16.00 น.
หอประชุมเล็ก อาคารประกอบ 2 (ฝั่งเกษตร)
ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.4-6
20 ส.ค. 2562 13.00 - 15.45 น.
หอประชุมเล็ก
โต้วาที Energy ฟุ้งฟิ้งสุดชีวิต ม.4-6 ม.4-6

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

18-22 ส.ค. 2562
ลานน้ำพุ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันเกมส์โชว์ที่แสดงถึงนวัตกรรมธุรกิจ
18-22 ส.ค. 2562 8.30 - 16.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
18-22 ส.ค.62 08.30 - 16.30น.
ใต้หอประชุมใหญ่ หรือบริเวณต่อเนื่องกับคณะวิทย์
นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่ นิทรรศการ
"Art & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Social Science Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Language & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Kahoot Kid's IT ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ICT : I SPY GAME ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันพิมพ์ดีด ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Virtual Reality (VR) ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (อาหาร น้ำ ดิน ปุ๋ย)
18- 22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานของผู้เข้าร่วมงาน
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ
18-22 ส.ค. 2562
ใต้หอประชุม (หลังใหญ่)
การแสดงนวัตกรรม 1 หลักสูตร 1 นวัตกรรม
21 ส.ค. 62 08.30 น.-09.00 น.
เวทีกลาง
ฉายวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น
21 ส.ค. 62 09.00 น.-09.30 น.
เวทีกลาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดงานในพิธี
21 ส.ค. 62 09.30 น.-10.00 น.
เวทีกลาง
การแสดงในชุด “รำถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10” โดย…ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
21 ส.ค. 62 10.15 น.-11.00 น.
เวทีกลาง
หัวหน้าคณะขับเคลื่อนโครงการทั้ง 5 โครงการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน
21 ส.ค. 62 11.00 น.-12.00 น.
หอประชุมใหญ่
เดินชมบูธนิทรรศการสรุปผลการดำเนินโครงการ ทั้ง 5 โครงการ
21 ส.ค. 62 12.00 น.-13.00 น.
หอประชุมใหญ่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
21 ส.ค. 62 08.00-16.00 น.
06-201 อาคาร 6 สาขาคอมพิวเตอร์
ค่ายคอมพิวเตอร์ ป.4-ม.3
21 สค 62 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union)
  • นิทรรศการ "ศิลป์ สื่อ สิทธิ" การแสดงผลงานสื่อด้านสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในจังหวัดชาย แดนภาคใต้ จำนวน 20 โรงเรียน
  • เสวนาหัวข้อ "พลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ"
21 ส.ค. 2562 08.50 - 09.00 น.
หอประชุมเล็ก
เกมส์คณิตศาสตร์ ทั่วไป
21 ส.ค. 2562 09.00-15.00 น.
คณะครุศาสตร์ (ลานกล้วยไม้)
ประกวดภาพถ่าย
21 ส.ค. 2562 09.00-15.00 น.
คณะครุศาสตร์ (ห้องประชุมชั้น 3)
เสวนาวิชาการ "จิตวิทยาเชิงบวกกับการ สร้างสังคมที่ยั่งยืน"
21 ส.ค. 2562 11.15 – 11.30
หอประชุมเล็ก
Physics is Fun ทั่วไป
22 ส.ค. 2562 11.30 - 11.45 น.
หอประชุมเล็ก
ปริศนาชีววิทยา ทั่วไป
21 ส.ค. 2562 13.30 - 16.00 น.
AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
DVC หัวข้อ Phonics AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
21 ส.ค. 62 13.00 น.-13.30 น.
เวทีกลาง
การแสดงในชุด “ลิเกฮูลู ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้” โดย...ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
21 ส.ค. 62 13.30 น.-14.15 น.
เวทีกลาง
เวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้”
21 ส.ค. 62 14.30 น.-15.30 น
หอประชุมใหญ่
กิจกรรมเล่นเกมภายในบูธ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

กิจกรรมงาน มรย วิชาการ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

18-22 ส.ค. 2562
ลานน้ำพุ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
การแข่งขันเกมส์โชว์ที่แสดงถึงนวัตกรรมธุรกิจ
18-22 ส.ค. 2562 8.30 - 16.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
18-22 ส.ค.62 08.30 - 16.30น.
ใต้หอประชุมใหญ่ หรือบริเวณต่อเนื่องกับคณะวิทย์
นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ใต้หอประชุมใหญ่ นิทรรศการ
"Art & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Social Science Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00-15.30 น.
ลานชั้น 1 อ. สังคมศาสตร์
นิทรรศการ "Language & Innovation"
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Kahoot Kid's IT ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ICT : I SPY GAME ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันพิมพ์ดีด ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 2562 09.00 - 16.00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Virtual Reality (VR) ศูนย์คอมพิวเตอร์
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (อาหาร น้ำ ดิน ปุ๋ย)
18- 22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานของผู้เข้าร่วมงาน
18-22 ส.ค. 62 09.00-16.00 น.
อาคาร 9
ประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ
18-22 ส.ค. 2562
ใต้หอประชุม (หลังใหญ่)
การแสดงนวัตกรรม 1 หลักสูตร 1 นวัตกรรม
22 ส.ค. 2562 09.00-16.00 น.
หอประชุมหลังใหญ่
ประกวดดนตรีวงสตริง ระดับมัธยมและอุดมศึกษา
22 ส.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การแข่งขัน I want to talk ภาษาอังกฤษ AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
22 ส.ค. 2562 13.00 - 16.00 น.
AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
การแข่งขัน I want to talk ภาษาไทย AC ศูนย์บรรณสารสนเทศ
22 ส.ค. 2562 11.30 - 11.45 น.
หอประชุมเล็ก
ปริศนาชีววิทยา ทั่วไป

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆในงาน มรย วิชาการ 2562

ประกวดนวตกรรม แยกตามศาสตร์
รางวัล 40,000 บาท 5,000 / 3,000 / 2,000
การจัดการเรียนการสอน
บริหารธุรกิจและนิเทศน์ศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี