เมื่อวันที่
26 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ
#SDG4

​American Corner Yala มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ


   American Corner Yala สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “English is Easy”

   วันนี้ (26ก.พ.63) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “English is Easy” โดยมี คณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ห้องประชุเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ในอนาคตจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ซึ่งการปูพื้นฐานด้านภาษาไว้ตั้งแต่เด็กๆ จึงเป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และความกล้าในการสนทนา รวมทั้งการปลูกฝังความใฝ่รู้แนะนำวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากวิธีและสื่อต่างๆ ให้เป็นการเรียนรู้ระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีสูงสุดให้กับผู้เรียนได้ เพราะในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะมีโอกาสไม่มากในการสนทนาและตอบโต้กัน ซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ อ่านออก เขียนได้ พูดได้ แต่ขาดความมั่นใจในการสนทนา สำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้สร้างแรงบันดาลใจการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์ชีวิตของวิทยากรในวันนี้

ย้อนกลับ