เมื่อวันที่
24 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากรมรย. เข้ารับบริการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตด้วยการตรวจไบโอฟีดแบ็ค เป็นจำนวนมาก


บุคลากรมรย. เข้ารับบริการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตด้วยการตรวจไบโอฟีดแบ็ค เป็นจำนวนมาก เพื่อประเมินคัดกรองด้านสุขภาพจิต

  วันนี้ (24 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประมาณ 60 คน เข้ารับบริการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตด้วยการตรวจไบโอฟีดแบ็ค (biofeedback) และบริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยา โดย หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวการีมะห์ มูซอ นักสุขศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพื่อประเมินคัดกรอง และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นเครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการดูแลสุขภาพจิต ณ ห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ