เมื่อวันที่
12 มิ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

​บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาประจำเดือนมิถุนายน 2562


บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันนี้ (12มิ.ย.62) ที่ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา โดยมีพระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาในวันนี้

ย้อนกลับ