เมื่อวันที่
5 ธ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

บุคลากร มรภ.ยะลา ชวนวิ่ง เลข 9 แสดงออกถึงการจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9


บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชวนวิ่ง เลข 9 แสดงออกถึงการจงรัก และ ภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันนี้ (05ธ.ค.61) เวลา 06.09 น. ที่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะชาวราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วิ่งเป็นเลข 9 เพื่อแสดงสัญลักษณ์มีความหมายที่สำคัญคือ เลข 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

ย้อนกลับ