เมื่อวันที่
5 ธ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

บุคลากร มรภ.ยะลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ (5ธ.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยในพิธีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดยะลา ขึ้นถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของหน่วยงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ

หลังจากนั้น นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางมาถึงบริเวณพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดยะลา ถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ