เมื่อวันที่
27 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​บุคลากร มรย.ประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา


บุคลากร มรย.ประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และ ร่วมนำเสนอประสบการณ์ โครงการพี่เลี้ยง - น้องเลี้ยง

  วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย นางสาวนัสรี มะแน และนางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และ ร่วมนำเสนอประสบการณ์ในการดำเนินงาน โครงการพี่เลี้ยง - น้องเลี้ยง ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อร่วมฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษาของ สป.อว. และประสบการณ์ใน การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ สป.อว. รวมถึงการร่วมรับฟังสาระสำคัญ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ย้อนกลับ