เมื่อวันที่
23 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1


บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 - 24 มี.ค. 2566 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร 4 ทรัพยากร "พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เตรียมสนองป้ายโครงการพระราชดำริ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยมี คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ย้อนกลับ