เมื่อวันที่
14 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​ชมรม มรย.จิตอาสาฯ ร่วมกับ 11 ชมรมในเครือข่าย มรภ.ยะลา จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ฮิจเราะห์ศักราช 1440


ชมรม มรย.จิตอาสาฯ ร่วมกับ 11 ชมรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ฮิจเราะห์ศักราช 1440

วันนี้ (14พ.ค.62) ที่ บริเวณลานด้านล่าง ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหาร (ละศีลอด) พร้อมพบปะพูดคุยและให้โอวาทสมาชิกชมรมมรย.จิตอาสาฯ และชมรมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสมาชิกชมในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในการละศีลอดในครั้งนี้ด้วย

นายอัสรี ยูโซะ ประธานชมรม มรย.จิตอาสาฯ กล่าวว่า ชมรม มรย.จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้เล็งเห็นความสำคัญของเดือนรอมฎอน อันประเสริฐของศาสนาอิสลาม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 

ย้อนกลับ