เมื่อวันที่
3 มิ.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​ชมรม มรย.จิตอาสา ร่วมกับชมรมกตัญญูคลับ ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา


ชมรม มรย.จิตอาสา ร่วมกับชมรมกตัญญูคลับ ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ชมรม มรย.จิตอาสา ร่วมกับ ชมรมกตัญญูคลับ ศูนย์จิตอาสา มรย. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารประกอบ และบริเวณโรงอาหาร เพื่อให้เกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักวิชาการศึกษาที่ปรึกษาชมรม มรย.จิตอาสา พร้อมด้วย นายเอกมน หลงหวัง ประธานชมรมกตัญญูคลับและคณะกรรมการบริหารชมรม นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ชมรมมรย.จิตอาสา

บรรณาธิการข่าว งานประชาสัมพันธ์ฯ 

#มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#PRYRU

ย้อนกลับ