เมื่อวันที่
11 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​ชมรม YRU Runner Team มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง รักแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ชมรม YRU Runner Team มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง รักแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. (11ส.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติให้โอวาทและปล่อยตัวนักวิ่ง เดิน – วิ่ง รักแม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประชาชนในพื้นที่ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง รักแม่ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมระยะทางการวิ่งในวันนี้ จำนวน 4.3 กิโลเมตร

สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง รักแม่ ในครั้งนี้ โดยชมรม YRU Runner Team มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับประชาชนชาวยะลา อีกด้วย 

ย้อนกลับ