เมื่อวันที่
9 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​หน่วยยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ


หน่วยยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (9 มี.ค.63) เวลา 10.30 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามและลงพื้นที่มอบนโยบายมาตราการการป้องกัน‘ไวรัส COVID-19’ โดยมีบุคลากรหน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในรถประจำสำนักงานทุกประเภท อาทิ ประตูทางเข้า เบาะรถ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร ฯลฯ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัย จุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถ และการทำความสะอาดดับกลิ่นรถด้วยสเปรย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ย้อนกลับ