เมื่อวันที่
10 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

คณะผู้บริหาร มรภ.ยะลา ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการเปิดใช้ท่าอากาศยาน อ.เบตง


คณะผู้บริหาร มรภ.ยะลา ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานอำเภอเบตง 

        วันนี้ (10ก.ค.62) ที่ ห้องประชุมไกรลาศ ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศอำเภอเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ร่วมประชุมในครั้งนี้
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (war room) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อีกทั้งพัฒนารองรับการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดยะลา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ (war room) ในครั้งนี้ด้วย


ย้อนกลับ