คณะสถาบันคีนันแห่งเอเชีย พบ อธิการบดี มรภ.ยะลา หาแนวทางพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม จ.นราธิวาส


คณะสถาบันคีนันแห่งเอเชีย พบ อธิการบดี มรภ.ยะลา หาแนวทางพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม จ.นราธิวาส

   วันนี้ (8 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.สายสวรรค์ วัฒนพานิช สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และคณะ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อปรึกษาและฟังข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้โครงการดังกลาวสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ การพัฒนาเศษฐกิจ และภาคธุรกิจนวัตกรรมการศึกษา และเยาวชน การสาธารณสุข การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ ไทยเวียดนาม และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ย้อนกลับ