เมื่อวันที่
10 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ
Trainers Lab GenZGenBiz Innovation Camp

​คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Trainers Lab ดึง 4 มหาวิทยาลัยในชายแดนใต้ เตรียมปั้นสู่นวัตกรหน้าใหม่


คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Trainers Lab ดึง 4 มหาวิทยาลัยในชายแดนใต้ เตรียมปั้นสู่นวัตกรหน้าใหม่

วันนี้ (10 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ 16 เครือข่าย จัดกิจกรรม Trainers Lab (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้โครงการ GenZGenBiz Innovation Camp2 โดยมีอาจารย์จาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า กิจกรรม Trainers Lab (รูปแบบออนไลน์) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน STEAM4Innovator และพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีทักษะในการจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกร โดยดึงอาจารย์ จำนวน 16 คน จาก 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรมนำไปจัดการชั้นเรียนนวัตกรรมของอาจารย์แบบเบ็ดเสร็จและพร้อมใช้ได้จริง โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ที่เข้าร่วมนำวิธีการและองค์ความรู้ในการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้เกิดนวัตกรทั้งสิ้น 375 คน ในกิจกรรมปูพื้น Steam4Innovator ซึ่งเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์นวัตกรรมตามกระบวนการ โดยเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพที่ใช้พื้นฐานความรู้ด้าน STEAM ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกรวม 5 วิชาว่า สตีมศึกษา ช่วงเดือนธันวาคม 2564 และมกราคม 2565

ย้อนกลับ