เมื่อวันที่
28 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​ความภาคภูมิใจ มรย.ในวันรับปริญญาบัตร ประจำปี 2565


ความภาคภูมิใจ มรย.ในวันรับปริญญาบัตร ประจำปี 2565

   สิ้นสุดการรอคอย บรรยากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลับมาคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันเหมือนเช่นทุกปี ทั้งจากรุ่นน้องปี 1 ที่สันทนาการกันอย่างเต็มที่ และจากพี่บัณฑิตที่สวมชุดครุยหลากหลายแถบสีประจำคณะ ของตนเอง โดยปีนี้บัณฑิตที่เข้ารับประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 รวมกัน 3 รุ่น ในวันซ้อมใหญ่ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดการรับจริง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 วันนี้เราจึงไปสอบถามความรู้สึกว่าที่บัณฑิตกันว่า รู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นบัณฑิตมรย. ความภาคภูมิใจของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้นำวิชาความรู้ออกไปทำหน้าที่รับใช้สังคมสมความตั้งใจ

  

 นายอานัส เบ็ญฮาวัน ชื่อเล่น โบนัส บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาชีพ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บอกว่า นับเป็นเวลา 2 ปีที่ผมรอคอย ผมมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการรับปริญญาในครั้งนี้ คือ ความหวังความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ไม่เพียงเท่านี้ ความสำเร็จของลูกคนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตนเอง ที่ท่านทั้งสองสามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เติบโตและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ ความรู้สึกที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วแห่งนี้ รู้สึกตกใจกับตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเลือกเรียนราชภัฏ ทำไมเราถึงไม่เรียนมหาวิทยาลัยที่ดังๆ มีชื่อเสียง แต่เมื่อผมเข้ามาเรียนแล้วความคิดเหล่านั้นกลับหายไปจากหัว เพราะเราเชื่อแล้วว่าสถาบันนั้นไม่ได้วัดคุณค่าของใคร แต่ตัวเรานี้แหละที่เป็นตัวตัววัดคุณค่าของสถาบันนั้น ซึ่งผมมองว่าผมก้าวมาเรียนในสายวิขาชีพครูในรั้วแห่งนี้ ซึ่งถือว่าแหล่งผลิตครูที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งครูของผมหลายคนที่เก่งมีคุณภาพ ผมเข้ามาเรียนปี 1 โดยที่มีเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันมาเรียนด้วยกันไม่ถึง 5 คนด้วยซ้ำ ผมเรียนรู้การเรียน กิจกรรมต่างๆ ทำให้ผมได้เป็นผู้นำ และได้รับรางวัลมากมาย ทุกรางวัลที่ได้รับมาล้วนเป็นความภาคภูมิใจของผมในฐานะเด็กราชภัฏยะลา ผมภูมิใจในสถาบันแห่งนี้มากๆ และปัจจุบันผมก็ได้กลับมารับใช้สังคม และชุมชมในสถาบันที่ผมได้เรียนมานั้นเองครับ

   

นางสาววัรซุคนีย์ อาแว ชื่อเล่น วานี บัณฑิตสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับที่ 1 อาชีพข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 บอกว่า ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรี ดิฉันคิดมาเสมอว่าใบปริญญาคือเครื่องหมายของความสำเร็จ ความเพียรทางการศึกษา เป็นปลายทางสุดท้ายนับตั้งแต่วัยอนุบาลฝึกอ่านเขียน เข้าประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมุ่งมั่นอดทนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ปริญญาคือใบเบิกทางในหลากหลายอาชีพในอนาคต และสิ่งสำคัญที่สุดคือความหวังของพ่อแม่ ไม่เพียงแค่ความภาคภูมิใจ แต่ความสำเร็จของลูกทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตนเองที่สามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้

“คำว่า ราชภัฏ หมายถึง คนของพระราชา ความหมายที่เราได้ยินตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวสู่สถาบัน ความหมายสำคัญของประโยคนี้คอยย้ำเตือนตัวเราเสมอว่า เราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะกับคนของพระราชา เมื่อจบการศึกษาเราจะตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดอย่างไร ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง บ้านที่คอยสอนทั้งความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคมอย่างไรให้มีความสุขและเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด” กล่าวทิ้งท้าย

 นางสาวมาสหน๊ะ สะอิ ชื่อเล่น นะห์ บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ อาชีพ ไกด์ มัคคุเทศก์ บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และจบจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนตั้งแต่เด็ก สิ่งที่ประทับใจมากในสถาบันแห่งคือ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อบอุ่น มีความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงผู้คนมากมายที่ได้พบเจอในช่วงเวลาที่เรียน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ เพื่อนภายในคณะ เพื่อนในชมรมที่ทำกิจกรรมร่วมกัน การที่ได้เจอผู้คนหลากหลาย ช่วยทำให้เรารู้จักมุมมองความคิดใหม่ๆ มากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย แต่เป็น Community หรือชุมชนของนิสิตทุกคน ทั้งนี้อยากฝากถึงการเรียนให้ประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดี หมั่นทบทวนตำรา ฝึกทำโจทย์เป็นประจำ สิ่งสำคัญต้องมีวินัยในตนเอง ไม่ละเลยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสีสันในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และมิตรภาพ นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเรียนแล้ว อยากให้แบ่งเวลาในการทำกิจกรรม เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน และต้องแบ่งเวลาให้ดี เพื่อไม่ให้การเรียนได้รับผลกระทบ

  

   นายอนุวา สะเตาะ ชื่อเล่น วา บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาชีพ ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา บอกว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสรับปริญญาบัตร อาจจะรอนานหลายปี แต่ก็ภูมิใจที่วันนี้มาถึง รู้สึกภูมิใจมากที่เรียนจบสถาบันแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับผม ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสาทวิชาให้ความรู้ต่าง ๆ ในวิชาชีพ ขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ความรัก ความอบอุ่นจากเพื่อน ๆ ในรั้วชมพู - เทา ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จนประสบความสำเร็จในชีวิต

   นายมะมูซิกส์ มะนอฆอ ชื่อเล่น มูซิกส์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ อาชีพ ครูสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บอกว่า ปริญญานี้ที่รอคอยยาวนาน น่าเสียดายคนที่อยากเห็นเราใส่ชุดครุยมากที่สุด ผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าพ่อ พ่อกลับไม่อยู่ในวันที่เราสวมชุดครุย สำหรับวันรับปริญญา ถือเป็นวันสำคัญอีกวัน เพราะ พ่อ-แม่ เลี้ยงดูเรา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ เขารอคอยความสำเร็จในวันที่ลูกสวมชุดครุย ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นพ่อแม่พี่น้องของเราญาติของเรามาร่วมแสดงความยินดี ได้เห็นรอยยิ้มซึ่งมันดีต่อใจ คุ้มค่ากับผมมากๆ อีกทั้งเป็นอีกงานหนึ่งที่ได้พบปะเจอเพื่อนๆ สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจึงทำให้วันรับปริญญาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในชีวิต ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้ เพราะที่แห่งนี้ได้ให้โอกาสผมได้นำความรู้ที่ได้ออกรับใช้สังคม และที่สำคัญผมได้มีโอกาสตอบแทนสถาบันแห่งนี้ด้วยการได้มีโอกาสเข้าไปสอนและเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ผมรักและได้เป็นครูได้อย่างสมใจ สุดท้ายต้องขอบคุณ เหล่าคณาจารย์ทุกท่านที่หล่อหลอม สั่งสอนให้ผมประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้

  

 นายอารอฟัตร์ ปะจูเลาะ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ อาชีพ มัคคุเทศก์อิสระ บอกว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตสถาบันแห่งนี้ เนื่องด้วยบุคลากรการศึกษาที่พร้อมและเป็นสถาบันที่เปิดกว้างเรื่องการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษา สามารถทำให้ตัวเราพัฒนาเรื่องการเรียนการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี และการพัฒนาตนเองเรื่องอาชีพที่ตนเองได้ไฝ่ฝันอีกด้วย นอกจากนี้เป็นสถาบันที่ไม่ได้ไกลจากที่บ้านทำให้เป็นที่สนใจของคนในพื้นที่ ในวันนี้ความภาคภูมิใจของตัวเองก็มาถึงวันที่ต่างก็รอคอยวันรับพระราชทานปริญญาบัตรบ่งบอกถึงการสำเร็จการศึกษาของตัวเอง การเอาภาพเพื่อไปแขวนบนฝาผนังบ้านไม่ใช่แค่เพื่อประดับความสวยงามของบ้านอย่างเดียว แต่จะเตือนใจเราเสมอว่าเราคือลูกราชภัฏ

   นางสาวซูมัยยะห์ อามูลี ชื่อเล่น ยะห์ บัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาชีพพนักงานบริษัท บอกว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการศึกษา และกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใคร ๆ ต่างอยากเข้ามาเรียน และที่สำคัญยังสะดวก ใกล้บ้าน รวมถึงมีคณาจารย์ที่เก่ง ๆ พร้อมที่จะมอบความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกคน ดิฉันรู้สึกตื้นตันใจมาก เมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นโอกาสที่ดิฉันเฝ้ารอมาตลอด นับเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นวันที่ทุกคนที่เรารักมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ร่วมเป็นสักขีพยานว่าดิฉันได้สำเร็จการศึกษา และได้เป็นบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ บัณฑิตป้ายแดง เมื่อไหร่ที่คุณรับปริญญาแล้วโปรดรู้ไว้ว่า การเจอเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป 

  

  นายมูฮำมัดฮัมดี ทิพยานนท์ ชื่อเล่น คุณดี บัณฑิตสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันอาชีพทนายความ บอกความรู้สึกที่อยู่ในรั้วชมพู - เทา เอาตรงๆที่นี่เป็นสังคมที่อบอุ่น พูดแล้วรู้สึกว่ายังไม่อยากจบ ก็อย่างว่า สิ่งแวดล้อมดี อาหารการกินง่าย ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก ซึ่งจังหวัดยะลาคือจุดศูนย์กลางที่สามารถไปต่อได้ในหลายๆจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษา บางคนก็บอกว่าถ้าอยากจะเรียนสาขานิติศาสตร์ อยากจะเป็นทนายความ อยากจะเป็นอัยการ หรืออาชีพใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกฎหมาย จะต้องเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง สำหรับผมแล้วตอบเลยว่า ไม่จำเป็นครับ ผมเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผมก็เป็นทนายความได้ ทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ (Mindset) หรือความคิดของแต่ละคน ที่ฝันเเล้วทำ ม.ราชภัฏยะลาก็เป็นหนึ่งสู่อาชีพนักกฎหมายได้

   คุณพรปวีณ์ อับดุลเลาะ ชื่อเล่น น้องเฟย์เย่ บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ อาชีพปัจจุบัน ผู้จัดรายการ สังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กรมประชาสัมพันธ์ บอกว่า น้องเฟย์เย่รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตสถาบันแห่งนี้ สถาบันที่มีชื่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) สถาบันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เนื่องด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่พร้อม และยังเป็นสถาบันที่เปิดกว้างในเรื่องการศึกษา กิจกรรมต่างๆ การอยู่ร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาได้แสดงศักยภาพเพื่อพัฒนาตัวเอง จบมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วย ความภาคภูมิใจของน้องเฟย์เย่ก็มาถึงวันที่รอคอย นั่นคือ วันรับพระราชทานปริญญาบัตร มันบ่งบอกว่าน้องเฟย์เย่ได้สำเร็จการศึกษา การเอาภาพเพื่อไปแขวนบนฝาผนังบ้าน ไม่ใช่แค่เพื่อประดับความสวยงามของบ้านเพียงอย่างเดียว แต่มันจะชี้ให้เห็นและเตือนใจของน้องเฟย์เย่เสมอว่า เราคือลูกราชภัฏ ราชภัฏยะลา.

ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ