เมื่อวันที่
28 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 150 คนจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้แนวคิด“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นทองอุไร การถากถางหญ้าในแปลงต้นทองอุไร ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมทาสีอาคารเรียนและเพ้นท์ผนังอาคารเรียนประถมศึกษา กิจกรรมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่นและอาคารอำนวยการ ทาสีขอบถนน และทำความสะอาดทางเดินเท้า เพื่อให้ดูสะอาดสวยงาม สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาเยือน และเอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้

ย้อนกลับ