เมื่อวันที่
9 ต.ค. 2019

ป้ายกำกับ

กิจกรรมพบปะยามเช้า ณ โรงพยาบาลยะลา


    รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร มรภ.ยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ โรงพยาบาลยะลา

     เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. (9ต.ค.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายสุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า มี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 โรงพยาบาลยะลา
      กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า จัดขึ้นทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพย้อนกลับ