เมื่อวันที่
27 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​แกนนำชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา มรย. ร่วมกับจสค.ยะลา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี สมาชิกชมรมต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาสังคมจังหวัดยะลา (จสค.ยะลา) ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่1 สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 จะดำเนินการในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 พื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และการลงพื้นที่ครั้งที่ 3 จะดำเนินการในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 พื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

กิจกรรมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือและบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาสังคมจังหวัดยะลา (จสค.ยะลา) โดยใช้ตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง จำนวน 3 ทุน ได้แก่ ทุนทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ทุนทางสังคมจากเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาสังคมจังหวัดยะลา และทุนทรัพย์ จากการระดมทุนและการสนับสนุนจากภาครัฐ

ย้อนกลับ