เมื่อวันที่
8 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​กองบริการการศึกษา มรย. ประชุมชี้แจงการดำเนินการนำเสนอหลักสูตรที่มีแผนพัฒนา/ปรับปรุงในปี 2565


กองบริการการศึกษา มรย. ประชุมชี้แจงการดำเนินการนำเสนอหลักสูตรที่มีแผนพัฒนา/ปรับปรุงในปี 2565

วันนี้ (8 ต.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิชาการของคณะและประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชี้แจงรายละเอียดในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งการดำเนินการนำเสนอหลักสูตรที่มีแผนพัฒนา/ปรับปรุงในปี 2565 รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า เพื่อใช้ในการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ที่จะเริ่มมีการรับสมัครนักศึกษารอบแรกในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ยะลา จัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ย้อนกลับ