เมื่อวันที่
5 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันนี้ (5 ธ.ค.64) เวลา 17.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ในนามประธานกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา และคณะกรรมการจัดงานดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 กล่าวว่า การจัดงาน “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงาน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 59 วินาที พร้อมร่วม ร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา บทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น และการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 และการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าแก่ปวงชนชาวไทย

ย้อนกลับ