เมื่อวันที่
12 ก.ย. 2018

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมหารือการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

วันนี้ (12ก.ย.61) ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือการรับสมัครกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หลังจากที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทาง รูปแบบการรับสมัคร และปฏิทินการรับสมัครของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

ย้อนกลับ