เมื่อวันที่
12 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ
ประชุม 2562 มรย.วิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “มรย.วิชาการ 62”


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “มรย.วิชาการ 62”

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (12 ก.ค. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “มรย.วิชาการ 62” เพื่อถ่ายทอดและให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเปิดประตูรั้วให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะกรรมการอำนวยการกลาง ประธาน และเลขานุการ ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ