เมื่อวันที่
10 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ