เมื่อวันที่
16 มี.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่องสอบทานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่องสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการปฏิบัติงาน

  วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่องสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแลที่ดี ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส โดยมี อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นายสมชาย เดเบาะ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ย้อนกลับ