เมื่อวันที่
10 ส.ค. 2018

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2561

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. (10ส.ค.61) รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 7/2561 โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการสภาผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ