เมื่อวันที่
13 มี.ค. 2020

ป้ายกำกับ
#SDG4

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมส่งผลงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือก Klaus J.Jacobs Awards


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมส่งผลงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือก Klaus J.Jacobs Awards

วันนี้ (13 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องกลาดี ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อส่งผลงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้ารับการคัดเลือก Klaus J.Jacobs Awards เป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมในการวิจัยและการปฏิบัติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับ รางวัล Klaus J. Jacobs Best Practice Prize เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันหรือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยใช้นวัตกรรมในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ย้อนกลับ