เมื่อวันที่
12 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ 7 ส่วนราชการ ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ 7 ส่วนราชการ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ร่วมถวายเทียนวัดคูหาภิมุข  ประจำปี 2562

    วันนี้ (12 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. ที่วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตัวแทนชุมชนการเคหะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกอบพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ถวายให้แก่วัดคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมี นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแห่กลองยาวในครั้งนี้ด้วย สำหรับประเพณีวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษาการเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีและถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายเทียนเข้าพรรษา หรือหลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา

ย้อนกลับ