เมื่อวันที่
13 พ.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใน ระบบ TCAS 62 ประจำปี 2562 รอบที่ 3


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามกำหนดการปฏิทินการรับสมัครในระบบ TCAS 62 (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปี 2562 รอบที่ 3

วันนี้ (13 พ.ค.62) ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามกำหนดการปฏิทินการรับสมัครในระบบ TCAS 62 (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปี 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 329 คน ทั้งนี้จะสรุปผล และประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th

ย้อนกลับ